Nahlížení do katastruKatastr nemovitostí je velký veřejně přístupný soubor údajů o nemovitostech v Česku, jehož součástí jsou popisy, soupisy a polohové a geometrické určení těchto nemovitostí. Katastr nemovitostí České republiky, který vznikl 1 .ledna roku 1993 slouží ke statistickým, technickým a daňovým účelům. Najdeme v něm rozsáhlou evidenci vlastnických a jiných práv k nemovitostem. K zápisu do tohoto katastru může dojít čtyřmi různými způsoby – záznamem, vkladem, poznámkou a výmazem. Záznamem se do něj zapisují práva, která vznikají ze zákona, příklepem v dražbě nebo rozhodnutím orgánu, tedy nikoliv na základě smlouvy. Vklad do katastru nemovitostí se pak týká vlastnického práva, zástavního práva, předkupního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni. Poznámky v katastru pak mají jen oznamovací charakter (např. v případě exekucí apod.). S vedením katastru nemovitostí také souvisí osm hlavních zásad – jedná se o zásady intabulance, dispoziční, priority, legality, speciality, dobré víry, veřejnosti a oficiality.

Video přehrávač VHS, Videokazeta , a její převod do počítače jako video.

Sconto nábytek nabízí akční zboží, které si můžete prohlédnout v aktuálním Sconto nábytek katalogu. Katastr nemovitostí nahlížení online je web obsahující užitečné informace.

Jak definujeme katastrální území?

Katastrální území je podle platného zákona technickou jednotkou, která je tvořena místopisně uzavřeným a v katastru nemovitostí společně evidovaným souborem nemovitostí. Součástí katastrálního území jsou pak jednotlivé parcely, které jsou číslované buď v jedné nebo dvou řadách. V Česku bývají katastrální území obvykle pojmenovaná podle příslušné městské části, obce nebo osady. Hranice jednotlivých katastrálních území pak určují katastrální úřady, které tyto hranice projednávají spolu s obcemi. V současné době je Česká republika rozdělena do přibližně 13 tisíc katastrálních území.

Prodáváme kvalitní, cenově dostupný nábytek a sedací soupravy. Prohlédněte si aktuální akční leták JyskNahlížení do KN je volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Centrální vysavače Husky do každé firmy.

Bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí

K nahlížení do katastru nemovitostí můžeme využít bezplatnou internetovou aplikaci, která je součástí webových stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Aplikace je přístupná na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a umožňuje získat vybrané údaje o stavbách, parcelách a jednotkách, o stavu řízení, zobrazovat mapy, vyhledávat listy vlastnictví nebo informace o katastrálním území. K používání této aplikace není potřeba se nikde registrovat ani za nic platit – jsou zde však pouze omezené možnosti výstupů. Bezplatná aplikace neumožňuje např. výpis z katastru nemovitostí a pár dalších výstupů. Více možností pak nabízí Dálkový přístup do katastru nemovitostí, který je ale placenou službou a je potřeba se do něj zaregistrovat.Vyhledání parcely v katastru nemovitostí

První z funkcí, které ve volně přístupné aplikaci pro nahlížení do katastru nemovitostí můžeme využít, je vyhledání parcely. Parcely se dělí do dvou typů – parcely katastru nemovitosti (KN) a parcely ve zjednodušené evidenci (ZE). Pro vyhledání konkrétní parcely nejdříve na titulní stránce aplikace klikneme na položku Vyhledat parcelu. Na další stránce pak zadáme název nebo kód příslušného katastrálního území. Pokud jej neznáme, můžeme ho vyhledat pomocí zadání názvu obce. Jakmile máme katastrální území vybráno, klikneme na tlačítko Vybrat a následuje výběr parcely. Nejdříve zvolíme, jestli se jedná o stavební nebo pozemkovou parcelu a pak vyplníme parcelní číslo. Pak už jen klikneme na tlačítko Vyhledat a zobrazí se nám stránka s informacemi o námi vybrané parcele. Na této stránce si můžeme přečíst informace o výměře parcely, druhu pozemku, zakreslení na mapě, přehled vlastníků, způsob ochrany nemovitosti a další informace. Pokud klikneme na tlačítko Sousední parcely, zobrazí se nám přehled ostatních parcel, které jsou v jejím nejbližším okolí.

Vyhledání stavby

Další funkcí bezplatného nahlížení do katastru nemovitostí je vyhledání stavby. Nejdříve na hlavní stránce aplikace klikneme na odkaz Vyhledat stavbu. Pak zadáme název nebo kód obce, ve které se stavba nachází a klikneme na tlačítko Vyhledat. Následuje vyhledání buď pomocí části obce a čísla popisného nebo evidenčního a nebo přímo pomocí ulice a čísla popisného nebo evidenčního. U první varianty vybereme z nabídky příslušnou část obce, dále zvolíme typ stavby (budova s číslem popisným nebo budova s číslem evidenčním) a zadáme číslo stavby. Ve druhém případě napíšeme název ulice a číslo stavby (buď popisné nebo orientační, stačí jedno z nich). Pak už jen klikneme na tlačítko Vyhledat a zobrazí se nám stránka s informacemi o stavbě. Na ní najdeme bližší informace, jako je např. číslo listu vlastnictví, způsob využití stavby, kdo má ke stavbě vlastnická práva a případně další informace. Stavbu si také můžeme nechat zobrazit na mapě.

Vyhledání jednotky v katastru nemovitostí

Třetí možností vyhledávání v této aplikaci je vyhledání jednotky. Na titulní stránce aplikace klikneme na Vyhledat jednotku a pak je postup obdobný jako při vyhledávání stavby. Nejdříve zvolíme obec, ve které se námi hledaná jednotka nachází a pak vyhledáváme buď pomocí části obce a čísla popisného nebo evidenčního a nebo podle ulice + čísla popisného či evidenčního. Na závěr pak ještě vyplníme číslo jednotky, klikneme na tlačítko Vyhledat a objeví se nám stránka s bližšími informacemi o vybrané jednotce.

Vyhledání řízení v katastru nemovitostí

Další součástí aplikace nahlížení do katastru nemovitostí je vyhledání řízení. Po kliknutí na položku Vyhledat řízení na hlavní stránce aplikace se dostaneme na stránku, kde vyplníme údaje o řízení, které nás zajímá. Nejdříve zvolíme typ vyhledávání a zobrazení – na výběr zde máme ze tří možností: informace o řízení, seznam podle čísla řízení a seznam podle data přijetí. Následuje výběr příslušného katastrálního pracoviště, kde nejdříve vybereme kraj a poté konkrétní katastrální úřad. Následuje výběr řízení. Tam vybereme typ řízení (vklad, záznam, geometrický plán nebo podací deník) a nakonec ještě buď číslo řízení nebo datum přijetí. Pak už jen klikneme na tlačítko Vyhledat a zobrazí se nám stránka se seznamem řízení buď podle čísla nebo podle data přijetí. V seznamu u všech těchto řízení vidíme i jejich aktuální stav a po kliknutí na číslo řízení se dostaneme na stránku s bližšími informacemi, mezi které patří účastníci řízení, provedené operace a předměty řízení.

Zobrazení mapy v katastru nemovitostí

V internetové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí si můžeme také nechat zobrazit mapu vybraného katastrálního území. Vyhledání mapy je velmi snadné – nejdříve na titulní stránce aplikace klikneme na položku Zobrazení mapy a pak vybereme požadované katastrální území, na jehož mapu se chceme podívat. Pokud název katastrálního území neznáme, můžeme použít vyhledávání pomocí zadání názvu obce, kde toto katastrální území leží. Jakmile máme území vybráno, stačí už jen kliknout na tlačítko Otevřít okno s mapou a zobrazí se nám katastrální mapa vybraného území. S tou můžeme dále pracovat, území si můžeme přiblížit nebo oddálit a využít mnoha dalších funkcí. Můžeme si také přepnout na jiný typ mapy.cz – kromě základní katastrální máme k dispozici ještě katastrální mapu + ortofoto, mapu poz. katastru a mapu poz. katastru + ortofoto.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!